Skip to main content

Seksyen Perkhidmatan Awan

Microsoft OneDrive

Skop perkhidmatan merangkumi Perancangan, Perlaksanaan, Pengurusan, Penyelarasan, Pemantauan, Penambahbaikan dan Perundingan untuk perkhidmatan storan berasaskan ‘cloud’ yang digunakan untuk menyimpan, berkongsi dan mengurus maklumat digital dalam sesebuah organisasi. OneDrive adalah satu platform storan peribadi yang selamat untuk digunakan di USM.

OneDrive (Personal Storage)

  • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat berkaitan penggunaan aplikasi OneDrive.
  • Memberi khidmat-bantuan kepada staf dan pelajar USM perihal perisian OneDrive