Skip to main content

Seksyen Perkhidmatan Awan

Microsoft Calendar

Memastikan Perkhidmatan Kalendar berjalan dengan lancar pada setiap masa untuk kemudahan staf Universiti.

  • Menyokong Perkhidmatan sharing calendar di antara Ketua Jabatan dan staf berkaitan.
  • Memudahkan penjadualan dan susun atur Mesyuarat/event berkaitan sekaligus meningkatkan produktiviti staf.
  • Menyediakan dokumentasi berkaitan penggunaan kalendar di dalam Organisasi USM