Skip to main content

Seksyen Pusat Data

Kami memastikan ketersediaan server dan pangkalan data di Pusat Data USM berada dalam keadaan yang baik dan boleh diakses oleh pelajar dan staf USM pada bila-bila masa di mana jua.

  • Perkhidmatan yang disediakan (Services)
  • Hos pelayan maya (Virtual Server hosting)
  • Hos web (Web hosting)
  • Hos pangkalan data (Database hosting)
  • Sandaran dan pemulihan (Backup and recovery)
  • Pemasangan dan konfigurasi pelayan (Installation & Configuration Server)
  • Pemantauan pelayan (Server monitoring)
  • Pemantauan pangkalan data (Database monitoring)
  • Pemantauan persekitaran pusat data (Data center environment monitoring)