Skip to main content

Seksyen Pengurusan Strategik

Objektif
 
Seksyen Pengurusan Strategik bertanggungjawab dalam menyedia dan memberi perkhidmatan dari sudut keperluan pengurusan strategik PPKT ke arah Misi dan Visi USM berdasarkan sumber-sumber tersedia.
 
Skop
 
Skop perkhidmatan merangkumi Perancangan, Pelaksanaan, Pengurusan, Penyelarasan, Pemantauan, Penambahbaikan dan Perundingan untuk perkhidmatan (1) pengurusan dan pelaksanaan Enterprise Architecture ERP@USM (2) dasar, garis panduan dan pelan tindakan (seperti pelan strategik pendigitalan/ICT USM, pelan kesinambungan perkhidmatan USM); dan (3) pengurusan dan pelaksanaan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat;
 
Perkhidmatan Seksyen
  • Pentadbiran dalam pengurusan dan pelaksanaan Enterprise Architecture untuk ERP@USM;
  • Pentadbiran dalam pengurusan pembangunan dan pengemaskinian dasar, garis panduan dan pelan-pelan strategik digital/ICT;
  • Pentadbiran dalam pengurusan dan pelaksanaan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS);