Skip to main content

Seksyen Perkhidmatan Awan

Cloud Services Section

 • Providing services related to USM email primarily technical issues ,advice and support to USM staffs and students.
 • Creating and managing mailboxes for new staffs which consists of permanent staff, contract staff and part-time staff from all USM campuses.
 • Creating department mailboxes according to requirements from users.
 • Ensuring email services is up and running.
 • Creating mailboxes for undergraduate and postgraduate students accross all USM campuses.
 • Entertaining queries or problems related to email for all of USM campuses.

Garis Panduan Permohonan Emel Jabatan/Seminar/Lain-lain

 1. Semua permohonan rasmi mesti disertakan dokumen sokongan (kelulusan atau surat ketua jabatan atau ketua projek)
 2. Setiap akaun/kumpulan e-mel yang dipohon perlu dinyatakan tarikh luput. SPA akan membekukan akaun e-mel yang sudah sampai tarikh luput untuk tempoh 2 tahun. Jika akaun/kumpulan e-mel masih lagi diperlukan oleh pemohon/pengguna selepas tarikh luput, pemohon/pengguna perlu maklumkan secara rasmi kepada SPA.
 3. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya ke atas akaun/kumpulan e-mel tersebut. Akaun e-mel perlu diselenggara dan dipantau dengan baik. Keahlian kumpulan e-mel perlu dikemaskini dengan segera jika ada perubahan keahlian.
 4. Apabila pemilik bertukar, perlu maklumkan kepada SPA dengan segera untuk pengemaskinian pemilik.
 5. Untuk acara/aktiviti berulang, hanya satu akaun/kumpulan e-mel sahaja disediakan di mana akaun/kumpulan e-mel ini boleh diguna berulang-kali, cuma perlu kemaskini maklumat pemilik dan keahlian kumpulan. Sebagai contoh, untuk pesta hoki, tidak perlu cipta akaun seperti pesta hoki 2018, pesta hoki 2019 dan seterusnya.
 6. Sebarang permohonan penukaran katalaluan akaun e-mel PTJ perlu dilakukan melalui ServisDesk.

Steps to apply for email department/seminar

Steps to apply for email administrator notification