Skip to main content

Seksyen Komunikasi Bersepadu

UT

orgchart22

Objetif 

Seksyen Komunikasi Bersepadu terdiri daripada Unit Telekomunikasi dan Unit Telekonferens bertanggungjawab dalam menyediakan Kemudahan Komunikasi yang merangkumi kemudahan telefon, telesidang video, telesidang web, unified communication dan Perkhidmatan Telefonis kepada Warga Kampus ke arah Misi dan Visi USM berdasarkan sumber-sumber tersedia.

Skop

Skop Perkhidmatan merangkumi perancangan, perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan, penambahbaikan dan perundingan serta khidmat nasihat untuk perkhidmatan Komunikasi yang tegar (robust), bolehpercaya (reliable) dan selamat (secure) kepada WargaUSM.

Sistem Telefon

 • Menyedia dan Menguruskan Infrastruktur Telefon yang tegar (robust), bolehpercaya (reliable) dan selamat (secure) kepada WargaUSM
 • Menyediakan pengurusan extension telefon merangkumi peruntukan nombor sambungan (extension), naiktaraf kategori extension, pemindahan nombor mengikut lokasi pemohon, call hunting, call diversion dan penamatan nombor telefon
 • Menyediakan Perkhidmatan talian analog, digital IP/SIP phone
 • Menyediakan Perkhidmatan conference call untuk tujuan mesyuarat dan lain-lain
 • Menyenggara set telefon merangkumi pemberian set telefon baru dan penukaran unit telefon rosak
 • Menyediakan kemudahan peti simpanan suara, voicemail, AA (Automatic Attendance) dan voice recording
 • Menyediakan Online Billing untuk menyemak dan mencetak penggunaan telefon https://callbilling.usm.my.
 • Menyediakan perkhidmatan Skype for business, single contact number memudahkan capaian ext di mana saja berada
 • Menyediakan Perkhidmatan telefon bagi event Universiti

SOP TELEFON

telephony

telephony 2

ext inventori

pabx

Pegawai Khidmat Pelanggan

 • Menghubungkan panggilan telefon dari warga kampus yang memerlukan ke talian (rasmi) luar serta panggilan antarabangsa.
 • Membantu pemanggil untuk mengenalpasti jabatan yang berkaitan dengan urusan pemanggil serta menyalurkan talian ke jabatan tersebut.
 • Bertindak sebagai "First Level Support" untuk Servis Desk Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT)
 • Berurusan dengan pihak Telekom Malaysia untuk kerosakan dan aduan-aduan talian "direct line" dan "fax line" di dalam USM

 pkp

 

Telesidang Video

 • Menyediakan perkhidmatan telesidang video ‘boardroom system’ bagi keperluan komunikasi jarak jauh
 • Menyediakan khidmat nasihat dan penyediaan spesifikasi keperluan telesidang video di atas permintaan pengguna dari masa ke semasa
 • Menyediakan bantuan teknikal dan sokongan untuk sesi Telesidang Video
 • Menyediakan kemudahan web conference - Webex bagi tujuan komunikasi di atas talian https://usm-cmr.webex.com , manual dan info https://staffusm.sharepoint.com/sites/webexusm
 • Integrasi telesidang video dan Webex membolehkan pengguna menggunakan kemudahan ini dengan lebih meluas
 • Menyediakan keperluan telefon, telesidang audio dan telesidang video untuk menyokong aktiviti USM berdasarkan permohonan
 • Menyediakan Latihan Perkongsian Maklumat berkaitan Telesidang Video dan Webex

jenis vc

hw sw

telesidang map

jum vc

vc evo

vc transformation

vc infra

 

Webex

Poster webex

Clipboard02

 

 

UNIT TELOKOMUNIKASI DESIGN 3

CONFERENCEUSM