Seksyen Pentadbiran & Kewangan

 • Objektif & Skop

  OBJEKTIF  

  1. Menguruskan pentadbiran dan kewangan bagi Jabatan . 
  2. Memastikan operasi pengurusan penyampaian perkhidmatan Jabatan  serta pengurusan kewangan berjalan dengan efisien, efektif dan berstrategik. 
  3. Merancang dan menentukan urusan perkhidmatan kakitangan dilaksanakan dengan cekap.  
  4. Mengadakan dan menyelaras latihan kakitangan dengan lebih sistematik dan terancang.  
  5. Mewujudkan kakitangan yang produktif, cekap dan cemerlang.  
  6. Menyediakan dan menyelaraskan pengurusan belanjawan tahunan Jabatan .  
  7. Memastikan pengurusan penyediaan belanjawan, bajet perbelanjaan serta pengurusan perolehan Jabatan  secara berhemah dan telus.   
  8. Mempastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.  

   

  SKOP  

  • Memastikan untuk memberikan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan serta berteraskan kepada pembaharuan yang berkesan.  
  • Merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras urusan pentadbiran dan perkhidmatan Jabatan.  
  • Memastikan seksyen sentiasa peka dan responstif kepada kehendak dan keperluan semasa.  
  • Menguruskan kewangan dengan berhemah dan telus. 
 • Unit Pentadbiran

  Fungsi / perkhidmatan : 

  • Membantu Pejabat dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada USM. 
  • Memberi Perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang teratur melalui kakitangan yang cekap dan terlatih 
    
 • Unit Kewangan

  Fungsi / perkhidmatan  

  • Mempastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa 
  • Memastikan pengurusan penyediaan belanjawan mengurus Jabatan 
  • Penyeliaan dan pelarasan bajet OCAR Jabatan  
  • Pengurusan perolehan Jabatan  
  • Menyediakan belanjawan tahunan, menguruskan pembayaran dan belanja mengurus PPKT 
  • Menyediakan laporan hasil dan belanja mengurus Jabatan .  

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi (PPKT)

Aras 2, Kompleks Eureka, 
Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, 
Pulau Pinang, Malaysia

 •   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •   +604-656 1012

 •   +604-653 4244 / 4400

Penafian

PPKT USM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.

All Rights Reserved
PPKT Universiti Sains Malaysia © 2023