Seksyen Pengurusan Strategik

Objektif
 
Seksyen Pengurusan Strategik bertanggungjawab dalam menyedia dan memberi perkhidmatan dari sudut keperluan pengurusan strategik PPKT ke arah Misi dan Visi USM berdasarkan sumber-sumber tersedia.
 
Skop
 
Skop perkhidmatan merangkumi Perancangan, Pelaksanaan, Pengurusan, Penyelarasan, Pemantauan, Penambahbaikan dan Perundingan untuk perkhidmatan (1) pengurusan dan pelaksanaan Enterprise Architecture ERP@USM (2) dasar, garis panduan dan pelan tindakan (seperti pelan strategik pendigitalan/ICT USM, pelan kesinambungan perkhidmatan USM); dan (3) pengurusan dan pelaksanaan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat;
 
Perkhidmatan Seksyen
  • Pentadbiran dalam pengurusan dan pelaksanaan Enterprise Architecture untuk ERP@USM;
  • Pentadbiran dalam pengurusan pembangunan dan pengemaskinian dasar, garis panduan dan pelan-pelan strategik digital/ICT;
  • Pentadbiran dalam pengurusan dan pelaksanaan ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS);

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi (PPKT)

Aras 2, Kompleks Eureka, 
Universiti Sains Malaysia, 11800, USM, 
Pulau Pinang, Malaysia

  •   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  •   +604-656 1012

  •   +604-653 4244 / 4400

Penafian

PPKT USM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.

All Rights Reserved
PPKT Universiti Sains Malaysia © 2023